Disclaimer

Deze website is eigendom van Anouk Damen Coaching. Anouk Damen Coaching verleent u hierbij toegang tot haar website www.anoukdamen.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen, mp3’s en andere materialen die door Anouk Damen Coaching en derden zijn aangeleverd. Anouk Damen Coaching behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bovengenoemde website is bedoeld als vrijblijvend en wordt niet gezien als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte van Anouk Damen Coaching (zie algemene voorwaarden).

Anouk Damen Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Tevens acht Anouk Damen Coaching zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten zullen verschillen per persoon en zijn ook afhankelijk van de eigen tijd- en aandachtsinvestering van de klant.Op de diensten van Anouk Damen Coaching berust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting (zie algemene voorwaarden).

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website liggen bij Anouk Damen Coaching. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anouk Damen Coaching informatie van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen.

Ontvang maximaal 1x per maand inspiratie en updates